Torsdag 28 april, 18.30

På kvällen den 28 april har Annelie blivit inbjuden att prata om sitt arbete på årsmötet för Skaraborgs veterinärförening. Annelie har flera mycket nöjda veterinärkollegor bland sina kunder och intresset för hennes sätt att använda rörelse som terapi samt hennes förmåga att se till hela hästen väcker ett stort intresse bland kollegor. Förebyggande veterinärvård är bland flera andra djurslag väl etablerat medan det hos hästen är i sin linda.