Veterinär fysioterapi för hästar. Veterinärmedicinsk prehabilitering & rehabilitering av hästens rörelseapparat.