Veterinär fysioterapi för hästar.
Veterinärmedicinsk prehabilitering & rehabilitering av hästens rörelseapparat