Medicinsk träningsterapi

På samma sätt som hästens rörelser och dess belastning kan vara uppbyggande och terapeutisk, så kan de också vara nedbrytande och överbelastande.

Att veta vilket, är grunden i allt arbete med veterinär fysioterapi.

Om kroppen arbetar med en felaktig belastning över ett utsatt område så kan träning, som saknar en korrekt analys, förstärka det felaktiga belastningsmönstret och t.o.m. öka risken för belastningsskador eller återfall.

Arbete med rörelse som terapi enligt MAiT bygger på en fördjupad fysioterapeutisk analys av
belastningen och en veterinärmedicinsk bedömning av vilken belastning vävnad på olika områden i
kroppen bör utsättas för. Rörelseterapin vilar alltså på Belastningsanalysen.

Träningen i sig kan sedan utföras av de som finns nära hästen, med stöd i ryggen.