Vad är vetenskap och beprövad erfarenhet?

Som Djurhälsopersonal godkänd av Statens Jordbruksverk är du skyldig att arbeta utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet. Detta gäller även när du rekommenderar/remitterar vård för djuret som du inte själv kan utföra pga bristande kompetens eller av annan anledning.

Detta regelverk har sina djupa rötter i Patientsäkerhetslagen som på djur ligger under Djurskyddslagen. När du tar hjälp av någon som är godkänd av Jordbruksverket och legitimerad så skall du kunna känna dig helt trygg med att de metoder och den vård som används är baserad på vetenskap och beprövad erfarenhet. Vad det innebär är alla inom Djurhälsopersonalen skyldiga att känna till och arbeta efter.

Djurskyddslagen är fundamentet för vårt djurskydd i Sverige som är känt och erkänt långt utanför Sveriges gränser.

Djur behöver sin lagstiftning som skydd, särskilt i en värld med starka marknadskrafter och många olika åsikter.

Sedan finns det även regler för etik och moral som det är upp till varje enskild människa och företag att värdera och efterleva.