Analys av belastning

Belastningsanalys kropp & rörelse.

Belastningsanalysen är en funktionell ergonomisk analys av rörelseapparaten hos hästen, baserad på
fördjupad veterinärmedicinsk kompetens.

Syftet är att hitta områden i kroppen som gynnas av en förändrad belastning.

Att få hjälp med att analysera och bedöma belastningen genom kroppen är viktigt både ur ett
förebyggande och ur ett rehabiliterande perspektiv.

Analysen erbjuds både traditionellt som ett fysiskt besök samt digitalt baserat på foton och film. De
båda varianterna av analysen skiljer sig naturligt åt i utformandet men fyller båda en viktig funktion.

Hästens hållning, kropp och rörelse analyseras för att koppla ihop kliniska fynd med beteenden,
svårigheter i ridningen, eventuella tidigare eller nuvarande skador o.s.v.

Målet är att hitta utvecklingspotential, förklaringar och lösningar.

Nyhetsbrev