Gångartsanalys

Hästens tre grundgångarter är skritt, trav och galopp. Islandshästen tillför sina två extra, tölt och pass. Gångarterna skiljer sig åt genom att benens rörelser samordnas på olika sätt. Även ryggkotpelarens och bäckenets mekanik skiljer sig åt mellan gångarterna. Det är framförallt tempot som styr vilken gångart som hästen väljer.

Att titta på gångarterna var för sig och analysera dem ur ett prestationsperspektiv kopplat till hästkroppens dagsform är väldigt givande i träningssituationen. En ökad förståelse för biomekaniken och den funktionella anatomin kan ge viktiga ledtrådar och lösningar för en ökad prestation.

Rena, fullt utvecklade gångarter, är beroende av en bra koordination och balans.
MAiT metoden arbetar ständigt med att förfina dessa förmågor. Du kan själv lära dig
mer om hur du kan hjälpa din häst att renodla sina gångarter.

Nyhetsbrev