Konditionsträning

VO2 max är en förkortning för maximal syreupptagningsförmåga, det vill säga hur mycket syre som kroppen kan utnyttja under träning. I samband med konditionsträning finns det många olika värden att titta på för att analysera hästens kapacitet och utveckling. Puls, tid och tempo är några vanliga värden som man kan mäta. Ett ytterligare mått som man under experimentella förhållanden kan mäta är VO2 max. Det är ett mått för hur mycket syre kroppen maximalt kan utnyttja under träning.

Även om man inte direkt mäter värdet på den häst man tränar så finns det mycket kunskap att ta del av kring hur man kan höja VO2 max.

Ju högre VO2max, desto mer syre kan transporteras till musklerna vid ansträngning. Kanske känner du själv igen den där trötthetskänslan när du tvingas att sakta ned under löprundan. Med bättre VO2max kan kroppen träna längre och mer intensivt utan att t.ex. få mjölksyra.

Maximal syreförbrukning återspeglar den aeroba konditionen för en individ och är en viktig faktor för dess uthållighetskapacitet under långvarig, sub-maximal träning.

Nyhetsbrev