Kurser & föreläsningar

Kurser och föreläsningar inom hästvänlig och prestationshöjande träning.

Mitt arbete är baserat på gedigen väl beprövad klinisk erfarenhet och med en bred vetenskaplig förankring.

Att kunna arbeta kliniskt som legitimerad veterinär med träning av hästen är idag en ovanlig kompetens. Som legitimerad måste ditt arbete vara baserat på vetenskap och beprövad erfarenhet.

Djup kunskap kring vad som är en hälsosam träning för hästen var inget som ingick i den veterinära grundutbildningen utan är en kompetens jag har skaffat mig på egen hand. Många år med klinisk verksamhet på området samt vidareutbildning både i Sverige och utomlands gör att jag idag utbildar både djurägare, ridlärare, tränare, domare och djurhälsopersonal i ämnet. Både i Sverige och i andra länder. Jag samarbetar också med kollegor internationellt.

Nyhetsbrev