Myofasciell terapi

Manuell myofasciell terapi.

Mjukdelsbehandling eller myofasciell terapi enligt MAiT, bygger på en grundlig palpation och
bedömning av vävnaden. Muskler och bindväv, eller fascia som delar av den kallas, undersöks,
bedöms och behandlas.

Alltid integrerat med en djup förståelse för och förmåga att bedöma även nervsystemets funktion
och hälsostatus.

Analys av kroppens belastning och hälsoläge utgör en viktig del när det gäller att veta vilka
begränsningar i vävnaden som på ett säkert sätt kan tas bort, utan att riskera en överbelastning av
andra strukturer.

Myofasciell terapi sker alltid tillsammans med samtidig korrigering av eventuell felaktig belastning.

Behandlingar som används är tekniker som är godkända för legitimerade veterinärer i Sverige.

Exempel är:
manuell terapi med ledmobilisering, triggerpunktsbehandling, fascia release,
samt mer invasiv behandling med stötvåg, djupvåg, medicinsk laser, akupunktur samt dry needling,

Syftet med behandlingarna är att återställa den naturliga funktionen och hälsan hos vävnaden och
integrera denna med hela kroppens funktionella rörelse och belastning. Individuellt anpassat.

Nyhetsbrev