Rörelse som terapi

På samma sätt som rörelse och dess belastning kan vara uppbyggande och terapeutisk, så kan den
också vara nedbrytande och överbelastande.

Att veta vilket, är grunden i allt arbete med veterinär fysioterapi.

Om strukturerna som arbetar bidrar till en felaktig belastning över det utsatta området så kan
träning, som saknar en korrekt analys, förstärka det felaktiga belastningsmönstret och t.o.m. öka
risken för belastningsskador eller återfall.

Arbete med rörelse som terapi enligt MAiT bygger på en fördjupad fysioterapeutisk analys av
belastningen och en veterinärmedicinsk bedömning av vilken belastning vävnad på olika områden i
kroppen bör utsättas för. Rörelseterapin vilar alltså på Belastningsanalysen.

Träningen i sig kan sedan utföras av de som finns nära hästen, med stöd i ryggen.

Nyhetsbrev