Stegutveckling

Steget är benets grundläggande rörelse. Ett steg varar från det att hoven sätts i marken tills det den landar nästa gång. Steget kan delas in i två delar, understödsperioden och svävningsperioden. Både i mitt arbete som veterinär och i mitt fysioterapeutiska arbete så analyserar jag hela tiden steget hos hästen.

Hur väljer hästen att belasta benen? Hur belastar hästen benen utan att välja?

Steget går att förändra! Det går att utveckla hästens steg. Detta är såklart väldigt intressant ur ett träningsperspektiv. Det kan också vara väldigt intressant med stegutveckling ur ett bedömningsperspektiv. Har verkligen hästen vi tittar på och bedömer nått sin fulla potential när det gäller sin stegutveckling? Eller finns det något som begränsar steget som inte alls är exteriört och genetiskt?

Att ha med denna aspekten när man bedömer hästar ur ett avelsperspektiv är väldigt värdefullt.

I mitt arbete med att förstå hur man kan utveckla hästens steg, är min veterinära kompetens ovärderlig. Hos många av de hästar som jag möter i min praktik, så är det olika grad av smärta inblandat i begränsningen av hästens steg. Att kunna bedöma den och komma vidare förbi den mot en starkare och friskare kropp är en stor och viktig del av mitt fysioterapeutiska arbete.

Nyhetsbrev